Tin tức
Ngày 03/7/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op, chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược diện rộng...
Mái nhà thân yêu
Xuất sắc nhất trong số hơn 15.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống siêu thị Co.opmart, từ cuối năm 2013 đến nay, với sự nỗ lực vượt bậc của cá nhân, chị Nguyễn Thị Tường Loan đã được tập thể bình chọn...