Tin tức
Tối ngày 03/07/2014, tại TP.HCM, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa VCCD và 13 đối tác bán lẻ nhằm thực hiện cam kết của chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án Trung tâm thương mại SC VivoCity (tọa lạc...
Tuyển dụng
Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Saigon Co.op trong giai đoạn hội nhập, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của đại bộ phận người dân Việt Nam, góp phần duy trì vị thế nhà bán lẻ hàng đầu...