Hoa cuộc sống tại Co.opmart Quảng Ngãi

(Co.opmart Quảng Ngãi) - Vừa qua, Co.opmart Quảng ngãi có 01 trường hợp trao trả tài sản đánh rơi với giá trị lớn cho khách hàng. Đó là chị Huỳnh Thị Vang - nhân viên Marketing, DVKH khi nhặt được hơn 8 triệu đồng của khách hàng làm rơi trong khu vực vệ sinh của siêu thị. Với tấm gương sáng trên, Giám đốc Co.opmart Quảng Ngãi đã biểu dương và khen thưởng chị Vang vào buổi chào cờ đầu tuần nhằm khích lệ tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì khách hàng của chị, đồng thời động viên toàn thể CBNV tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác bảo vệ tài sản của khách hàng, góp phần củng cố thêm niền tin nơi khách hàng đến tham quan và mua sắm tại Co.opmart Quảng Ngãi với lòng "tận tâm phục vụ".

Mỹ Dàng

  Tags: