In Trang
Đầu tư
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Saigon Co.op (SCID)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co-op (SCID) là thành viên của Liên Hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op), nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam và Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương, được thành lập vào tháng 4 năm 2007 và do Saigon Co-op chiếm 85% cổ phần chi phối. Bên cạnh chức năng chính là phát triển độc quyền hệ thống siêu thị Co-opmart, SCID còn tập trung vào lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý khu phức hợp, trung tâm thương mại.

Tính đến hết tháng 02/2012, SCID đã đầu tư, chuyển giao cho Saigon Co-op đưa vào hoạt động 59 siêu thị Co-opmart. Mục tiêu phát triển đến hết năm 2015, SCID sẽ đầu tư và phát triển 100 siêu thị Co-opMart và đại siêu thị trên toàn quốc đồng thời tiếp tục phát triển những loại hình bất động sản thương mại khác, định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các nước lân cận trong thời gian tới.


Sứ mệnh

• Trở thành công ty phát triển địa ốc thương mại hàng đầu Việt Nam.
• Cung cấp cơ sở hạ tầng độc quyền cho hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc.
• Xây dựng giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Định hướng phát triển
• Tập trung phát triển cả về số lượng và chất lượng của các dự án thương mại trên toàn quốc.
• Mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển trong môi trường toàn cầu hóa.
• Phát triển mạnh thị trường vốn đối với cổ phiếu SCID.

Hình thức đầu tư
• Trực tiếp đầu tư 100%.
• Góp vốn vào các công ty thành viên.
• Hợp tác kinh doanh.
• Nhượng quyền thương hiệu