In Trang
Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các cửa hàng Co.opSmile năm 2024-2025

Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các cửa hàng Co.opSmile năm 2024-2025

Công ty TNHH Một thành viên Bách Hóa Sài Gòn Co.op (Công ty Bách Hóa) trân trọng kính mời Qúy Công ty tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các cửa hàng Co.opSmile năm 2024-2025”.

Thời hạn bán hồ sơ: 09 giờ ngày 12/01/2024

Thời gian nhận hồ sơ thầu: trước 09 giờ ngà 23/01/2024.

Địa chỉ bán hồ sơ và nhận hồ sơ thầu: Tầng 22, số 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Người nhận hồ sơ thầu:  Văn Thị Hồng Vân -  Số điện thoại: 0911 825 697