In Trang
Thông báo mời thầu Cung cấp văn phòng phẩm - công cụ dụng cụ năm 2024 - 2025

Công ty TNHH Một thành viên Bách Hóa Sài Gòn Co.op (Công ty Bách Hóa) trân trọng kính mời Qúy Công ty tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm - công cụ dụng cụ năm 2024 - 2025”.

Thời hạn bán hồ sơ: từ 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2024 

Thời gian nhận hồ sơ thầu: trước 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa chỉ bán hồ sơ và nhận hồ sơ thầu: Tầng 22, số 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Người nhận hồ sơ thầu:  Nguyễn Thị Ngọc Hương -  Số điện thoại: 0986 473 519 hoặc 0911 863 514 "