In Trang
THƯ MỜI THAM GIA ĐẤU THẦU

Thi công trang trí Chương trình khuyến mãi của hệ thống cho các siêu thị Co.opmart (bao gồm Co.opmart SCA), Co.op Xtra tại TP.HCM năm 2024

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia đấu thầu gói thầu “Thi công trang trí Chương trình khuyến mãi của hệ thống cho các siêu thị Co.opmart (bao gồm Co.opmart SCA), Co.op Xtra tại TP.HCM năm 2024”.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 06/11/2023 đến 17 giờ 00 ngày 16/11/2023 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa chỉ nhận Hồ sơ thầu: 131 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Người nhận Hồ sơ thầu: Sái Hoàng Phúc - Phòng Marketing, Saigon Co.op (0921370370).

Trân trọng.